کنفرانسها کشاورزی

پایگاه سیویلیکا مرجع نمایه سازی همایشهای علمی و مجلات پژوهشی تخصصی کشور می باشد. از سال 1382 تاکنون 423 کنفرانس و همایش علمی در حوزه کشاورزی در کشور ثبت و برگزار شده است. در نمودار زیر توزیع سالانه همایشهای برگزار شده و آینده را مشاهده میکنید.

لیست کنفرانسها کشاورزی