مرجع پژوهشهای کشاورزی

رصدخانه مقالات و پژوهشهای علمی ایران در زمینه کشاورزی، باغبانی، آبیاری، کنترل آفات و ...


آمار پژوهشهای کشاورزی ایران در یک نگاه

۸۲۷,۶۹۶ کل مقالات ۳۸,۹۱۸ مقالات صنعت کشاورزی ۴۶۷,۲۸۳ صفحه ۴,۶۱۸ تعداد نمایش موضوع ۰ فراخوان پژوهشی* ۱۹,۴۳۳ طرح پژوهشی* ۲۵۹ کنفرانسها ۴۰ نشریات
*آمار مربوط به طرح های پژوهشی، و فراخوانهای مربوطه نهایی نیست و در حال تکمیل است.

پژوهشگران صنعت کشاورزی


موضوعات برتر صنعت کشاورزی

 • ۱. مقالات کشاورزی عمومی
  • تعداد کل مقالات: ۹۷۱۸

 • ۲. مقالات گندم
  • تعداد کل مقالات: ۷۰۶۸

 • ۳. مقالات ذرت
  • تعداد کل مقالات: ۳۹۳۹

 • ۴. مقالات تنش خشکی
  • تعداد کل مقالات: ۳۵۶۴

 • ۵. مقالات برنج
  • تعداد کل مقالات: ۲۸۰۹

 • ۶. مقالات کلزا
  • تعداد کل مقالات: ۲۳۶۰

 • ۷. مقالات تنش شوری
  • تعداد کل مقالات: ۱۹۲۱

 • ۸. مقالات آفتابگردان
  • تعداد کل مقالات: ۱۲۵۰

 • ۹. مقالات گیاهان دارویی
  • تعداد کل مقالات: ۱۰۵۷

 • ۱۰. مقالات پسته
  • تعداد کل مقالات: ۹۲۷

لیست فوق بر اساس تعداد مقالات منتشر شده برای هر موضوع کشاورزی می باشد.


دانشگاهها و مراکز علمی فعال

لیست فوق بر اساس تعداد مقالاتی است که هر سازمان در زمینه «صنعت کشاورزی» تهیه نموده اند.

فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.